DEN VÅGNE DRØM

CIRRUS seks kunstnere er gået sammen med seks andre ny-surrealistiske kunstnere i udstillingsprojektet
DEN VÅGNE DRØM- surrealistisk metafysisk samtidskunst”.

Tanken bagved er, at vise en bred vifte af ny-surrealisme i samtidskunsten. En surrealisme og metafysisk kunst som er fri fra og ubundet af alle slags manifester og dogmer fra den klassiske surrealisme.
Udstillingsprojektet vil vise en magisk og arketypisk verden, anderledes end den som umiddelbart kan erkendes. Alle tolv kunstnere maler i en figurativ kontekst, men med forskellige kunstneriske fokus, fra såvel den indre som den ydre verden.
Deltagende kunstnere: Gert Brasque, Martin Burridge, Ronald Burns, Børge Christiansen, Poul Janus Ipsen, Aleksander Kosmala, Carsten Krogstrup, Thor Lindeneg, Erik Mortensen, Bente Olesen Nyström, Håkan Nyström, Roland Schneidereit.

Udstillingen DEN VÅGNE DRØM vises på Sophienholm den 14. november 2020 – 10. januar 2021

Kunstnersammenslutningen CIRRUS

Kunstnergruppen Surrealisterne blev dannet i 1966 og udstillede årligt på Charlottenborg foruden mange andre steder i Danmark, Sverige, Polen og USA. Efterhånden føltes navnet Surrealisterne alt for snævert. Det kunne ikke repræsentere den kunstneriske udvikling hos gruppens kunstnere. I 1978 udstillede gruppen på Charlottenborg for første gang under det mere neutrale navn CIRRUS.
CIRRUS har siden, foruden på Charlottenborg, udstillet mange forskellige steder som fx Marienlyst Slot og Fyns Kunstudstillings- bygning, på museer som fx Halmstadgruppens Museum i Sverige og videre på mange gallerier, og andre udstillingssteder.
De forskellige kunstnere udstiller også separat og i mange andre sammenhænge. Efterhånden har dette betydet en nedtoning af udstillingsvirk- somheden for CIRRUS som helhed efter midten af 90’erne.
Kunstnerne i CIRRUS har dog, i forskellige konstellationer, udstillet sammen hele tiden. To væsentlige ting, som binder kunstnerne sammen i CIRRUS er: Venskab og et fælles kunstnerisk grundsyn. CIRRUS kunstnerne har hele tiden mødtes, og holdt sammen som venner, samtalepartnere og hinandens kritikere.
Fælles for CIRRUS kunstnere er en fascination af det irrationelle i kunsten. En eksistentiel forståelse for, at kunst ikke kun er noget ydre sanset som gengives, men at kunst primært udspringer fra en indre, ukendt inspirationskilde i Det Ubevidste; i noget ”bagved”, ”under” eller ”over” det rationelle. Noget arketypisk gådefuldt.

CIRRUS©2020